top of page

  | זוגיות ומערכת משפחתית - התפתות ושלבים | 

במהלך השנים של זוגיות משותפת, נוצרים שינויים ומתעוררות  מחלוקות המערערות באופן טבעי​

את המאזן הזוגי. במאמר זה אביא בקצרה את השלבים המתפתחים בזוגיות המשפיעים מאוד על אופן ההתמודדות הזוגית בכל שלב.

שלב " ירח הדבש": 

הזוגיות מתחילה במרבית המקרים בשביל ההתאהבות, תחושת אופוריה מלווה בתחילתה את מערכת היחסים , תחושה של חלום שהתגשם. ישנה התעלמות יחסית משגיאות, פגמים וקשיים.

זהו שלב קצר יחסית אשר אחריו מגיעה ההתפכחות  ויש עדיין רצון לחזור לאותו ירח דבש אך יחד עם זה צצות מחלוקות בעקבות מגורים משותפים, קושי כלכלי, משפחות מוצא ועוד. ההתפכחות מגיעה בדרך כלל בצורה אף יותר ניכרת כשהמערכת מתפתחת  ממערכת יחסים זוגית למשפחתית (הולדת ילד ראשון וילדים נוספים).

 

שלב הקונפילקטואלי:

עם הולדת הילד הראשון והבאים אחריו, הקרבה,  האינטימיות והזמן המשותף של בני הזוג פוחת הזוג ממוקד בעשייה סביב הילדים ובהשקעה הורית , שפעמים רבות לא משאירה להם זמן לעצמם וכמו כן כוח לטפח את הקשר הזוגי. לעיתים, עולה אף חשש לפרידה בתקופת ההיריון או זמן קצר לאחריו.

 

שלב ההתייצבות :

מגיע בדרך כלל ביחד עם תחילת התבגרות הילדים, כאשר מתחילה עזיבת הילדים את הבית באופן פיזי ונפשי. בשלב זה הזוג הצליח לעבור את הקשיים, החוויות הטובות שבגידול הילדים ביחד.

בני הזוג לומדים ליהנות מחדש זה מזו, מכירים בכך שאין שלמות בקשר, מבינים שהנאה בזוגיות אפשרית רק כאשר לכל אחד מהם יש מרחב אישי לגדול ולהתפתח. הם מציאותיים יותר ומאפשרים לקבל זה את זו, כבני זוג טובים.

bottom of page