top of page

| יריבות בין אחים |

אחים מתחרים ביניהם לא רק על טובות הנאה קונקרטיות אלא על כל המשאבים המצויים בבית ובעיקר על האהבה, ההערכה ותשומת הלב של ההורים. לילדים דרכים בסיסיות לזכות בהכרה, באהבה, בהאדרה, בכוח ובשליטה עליהם הם מתחרים זה בזה. מכאן שהיריבות בין האחים היא תופעה מובנית בתא המשפחתי, הבעיה הופכת למדאיגה כאשר היחסים הופכים לאלימים ויחסי הגומלין בין ההורים לילדים יוצאים מכלל שליטה.

לרוב, זה האח הבוגר יותר, המשתמש בכוחו הפיזי ובמעמדו במשפחה כדי לשלוט באחיו הצעיר יותר, כאשר האווירה במשפחה רגועה וישנם גילויים של שביעות רצון, חמימות ואהבה, פוחתת היריבות וגוברת הנטייה לשיתוף פעולה כאחים.

ואילו כאשר ההורים חסרי יכולת לנהל את התא המשפחתי, המריבות גוברות. הורים אשר אינם עוצרים לווסת רגשית את הילדים, לאזן ולהכיל אותם, עלולים להוביל לכך שילדיהם יריבו ויסתכסכו יותר.

בהדרכת ההורים, כוחות ההורים מתחזקים כדי שהילדים יוכלו להישען עליהם. בנוסף לכך, חשוב להתפעל במידה שווה מכל אחד מהילדים גם אם אחד הילדים הינו מודל "היותר עונה לציפיות ".

בהדרכה אנחנו מגלים יחד את נקודות החוזקה של כל אחד מהילדים וכאשר המסר בבית הינו: "כל אחד מוכשר בתחום מסוים, לכל אחד/ת זהות נפרדת משלו ומרחב מחייה של עצמו". נוצרת הכרה בייחודיות של כל אחד/ת מהילדים, הימנעות מאפליה ויצירת אקלים משפחתי בריא. כל זה מפחית את היריבות בין האחים ומוביל לתא משפחתי תומך, חם ואוהב.

bottom of page